Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 214/PGD-THCS
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 01/07/2015
Người kí văn bản: Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 407

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 – 2016

Kết quả năm học 2014 – 2015 và kế hoạch năm học 2015 – 2016 về kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KĐCL
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 8/5/2015
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Huy
Số lần xem: 198

Kết quả năm học 2014 – 2015 và kế hoạch năm học 2015 – 2016 về kiểm định chất lượng giáo dục

Công văn chấn chỉnh một số nề nếp đầu năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 265/CV-GD&ĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 06/08/2015
Người kí văn bản: Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 498

Công văn chấn chỉnh một số nề nếp đầu năm học 2015 – 2016

Công văn về việc cử cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ y tế học đường năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 266/PGDĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Huy
Số lần xem: 170

Công văn về việc cử cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ y tế học đường năm học 2015 – 2016

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 268/PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Huy
Số lần xem: 468

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KQTHCS2015
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 227

Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)