Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KQPGD2015
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 199

Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 toàn ngành

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 946/GM-SGDĐT
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 229

Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 toàn ngành

Công văn v/v góp ý phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 266/PGD&ĐT-THCS
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Bùi Anh Tuấn
Người gửi: Huy
Số lần xem: 280

Công văn v/v góp ý phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

V/việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 271/PGD&ĐT-THCS
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Bùi Anh Tuấn
Người gửi: Huy
Số lần xem: 265

V/việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016

Giấy mời dự hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế BDTX

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 277/GM-PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 19/08/2015
Người kí văn bản: Trần Thị Thu Hằng
Người gửi: Huy
Số lần xem: 219

Giấy mời dự hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế BDTX

Công văn về việc hướng dẫn khai giảng năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 297/PGDĐT-T.Hợp
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 20/08/2015
Người kí văn bản: Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 173

Công văn về việc hướng dẫn khai giảng năm học 2015 – 2016

Giấy mời Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 103/GM-UBND
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Huyện
Ngày tháng ban hành: 19/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Việt Dũng
Người gửi: Huy
Số lần xem: 426

Giấy mời Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ Hội nghị triển khai nhiệm vụ TP Hải Dương năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 97/PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 26/08/2015
Người kí văn bản: Hoàng Sơn
Người gửi: Huy
Số lần xem: 790

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ Hội nghị triển khai nhiệm vụ TP Hải Dương năm học 2015 – 2016