Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 214/PGD-THCS
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 01/07/2015
Người kí văn bản: Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 407

Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2015 – 2016

Kết quả năm học 2014 – 2015 và kế hoạch năm học 2015 – 2016 về kiểm định chất lượng giáo dục

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KĐCL
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 8/5/2015
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Huy
Số lần xem: 198

Kết quả năm học 2014 – 2015 và kế hoạch năm học 2015 – 2016 về kiểm định chất lượng giáo dục

Công văn chấn chỉnh một số nề nếp đầu năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 265/CV-GD&ĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 06/08/2015
Người kí văn bản: Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 498

Công văn chấn chỉnh một số nề nếp đầu năm học 2015 – 2016

Công văn về việc cử cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ y tế học đường năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 266/PGDĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Huy
Số lần xem: 170

Công văn về việc cử cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ y tế học đường năm học 2015 – 2016

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 268/PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Huy
Số lần xem: 468

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KQTHCS2015
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 227

Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KQPGD2015
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 199

Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)