Công văn chấn chỉnh một số nề nếp đầu năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 265/CV-GD&ĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 06/08/2015
Người kí văn bản: Lê Thị Mỹ Phương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 498

Công văn chấn chỉnh một số nề nếp đầu năm học 2015 – 2016

Công văn về việc cử cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ y tế học đường năm học 2015 – 2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 266/PGDĐT
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 10/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Huy
Số lần xem: 170

Công văn về việc cử cán bộ y tế tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ y tế học đường năm học 2015 – 2016

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 268/PGDĐT
Thể loại văn bản: Triệu tập
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Huy
Số lần xem: 468

Giấy triệu tập chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020

Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KQTHCS2015
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 227

Xếp thứ tự các trường THCS (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: KQPGD2015
Thể loại văn bản: Thống kê
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 199

Xếp thứ tự các phòng giáo dục và đào tạo (theo kết quả thi vào lớp 10 THPT năm 2015)

Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 toàn ngành

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 946/GM-SGDĐT
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Sở giáo dục
Ngày tháng ban hành: 14/08/2015
Người kí văn bản: Vũ Văn Lương
Người gửi: Huy
Số lần xem: 229

Giấy mời Hội nghị tổng kết năm học 2014 – 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 toàn ngành

Công văn v/v góp ý phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 266/PGD&ĐT-THCS
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Bùi Anh Tuấn
Người gửi: Huy
Số lần xem: 280

Công văn v/v góp ý phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên

V/việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 271/PGD&ĐT-THCS
Thể loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 12/08/2015
Người kí văn bản: Bùi Anh Tuấn
Người gửi: Huy
Số lần xem: 265

V/việc xây dựng kế hoạch giáo dục 37 tuần năm học 2015-2016

Giấy mời dự hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế BDTX

THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN

Số/Kí hiệu văn bản: 277/GM-PGD&ĐT
Thể loại văn bản: Giấy mời
Nơi ban hành: Phòng giáo dục
Ngày tháng ban hành: 19/08/2015
Người kí văn bản: Trần Thị Thu Hằng
Người gửi: Huy
Số lần xem: 219

Giấy mời dự hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Quy chế BDTX