Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường THCS Chu Văn An TP Hải Dương

Trường THCS Chu Văn An – TP Hải Dương

Địa chỉ: 42 Nguyễn Thị Duệ, P.Thanh Bình, TP Hải Dương – Điện thoại 0320.3890.012 – Email: hd-thcschuvanan@haiduong.edu.vn
Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Hồng Gấm