Kế Hoặc Tuyển Sinh Kết Hợp Xét Tuyển Với Kiểm Tra Của Trường THCS Chu Văn An

Để đánh giá năng lực của học sinh năm 2019-2020 của trường THCS Chu Văn An và kế hoách tuyển sinh của trường thì trường quyết định thực hiện các chuyên đề như sau. Căn cứ Quyết định tuyển sinh số 1527/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

Kế Hoạch Tuyển Sinh Kết Hợp Xét Tuyển Với Kiểm Tra

Căn cứ vào Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 06 năm 2019 của PGD&ĐT huyện Thanh Hà về việc kiểm tra năng lực học sinh tuyển sinh vào khối 6 năm học 2019-2020;

Trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch tuyển sinh kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh năm học 2019- 2020 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được lên lớp 6; Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện; Độ tuổi của học sinh dự tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh;

Có xếp loại giáo dục: Năm lớp 4 được đánh giá “Hoàn thành tốt” nhiệm vụ học tập và lớp 5 được khen: “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 4 lớp với 136 học sinh.

3. Số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển: 170

4. Phương thức tuyển sinh: Số học sinh đăng ký vào lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh thực hiện theo phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh..

Yêu cầu đối với bài kiểm tra năng lực:

Hình thức: Học sinh làm 01 bài kiểm tra năng lực gồm kiến thức hai môn Toán và Tiếng Việt theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

Thời gian 60 phút, không kể thời gian giao đề bài.

ĐXT= ĐKTNL+ {( T+TV)L1+( T+TV)L2+( T+TV)L3+( T+TV)L4+( T+TV)L5­­­}: 5

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐKTNL: Điểm kiểm tra năng lực; ( T+TV)L1 : Tổng điểm môn Toán và môn Tiếng việt cuối năm lớp 1;…)

Điểm trúng tuyển là điểm xét tuyển tính từ cao xuống thấp.

Học sinh có tổng điểm bằng nhau ưu tiên theo thứ tự:

+ Học sinh thuộc diện con gia đình chính sách.

+ Học sinh có điểm kiểm tra năng lực cao hơn

+ Học sinh có điểm kiểm tra định kỳ Toán, Tiếng Việt cuối năm ở Tiểu học cao hơn xét theo thứ tự lớp5, lớp 4, lớp 3, lớp 2, lớp 1.

5. Thời gian tuyển sinh.

5.1. Kiểm tra năng lực theo Kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 06 năm 2019 của PGD&ĐT huyện Thanh Hà về việc kiểm tra năng lực học sinh tuyển sinh vào khối 6 năm học 2019-2020;

5.2. Thông báo kết quả trúng tuyển và trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển vào ngày 14/06/2019.

5.3. Nhận đơn phúc khảo (nếu có) ngày 15/06/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *